Tin tức cho từ khóa : Đại hội đại biểu Đảng bộ

Sau ba ngày làm việc, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, chiều 17-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Online: 526

Số lượt truy cập trong tháng: 1.639.973

Số lượt truy cập trong năm: 12.909.793