Tin tức cho từ khóa : Danang Tourism Promotion Fund

UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định thành lập Quỹ xúc tiến phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng.

Online: 308

Số lượt truy cập trong tháng: 1.958.181

Số lượt truy cập trong năm: 1.958.181