Tin tức cho từ khóa :Đảng bộ Tổng cục Du lịch

(TITC) - Năm 2020, Đảng bộ Tổng cục Du lịch triển khai hoạt động trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân triển khai đại hội đảng các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 75 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công, cùng các sự kiện lớn của Đảng, Nhà ...

Online: 265

Số lượt truy cập trong tháng: 1.511.736

Số lượt truy cập trong năm: 7.970.821