Tin tức cho từ khóa :Đảng ủy Bộ VHTTDL

(TITC) - Ngày 25/8/2020, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Quyết định số 2490-QĐ/ĐUK chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020-2025.

(TITC) – Sáng 29/3/2017, tại trụ sở Bộ VHTTDL, Đảng bộ Bộ VHTTDL đã tổ chức hội nghị sinh hoạt cấp ủy về quán triệt Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 với ngành văn hóa, thể thao và du lịch. 
(TITC) - Đây là chuyên đề buổi sinh hoạt cấp ủy do Đảng ủy Bộ VHTTDL tổ chức sáng ngày 17/3/2015. Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã đến dự và nói chuyện tại buổi sinh ...
(TITC) - Sáng ngày 27/5/2014, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương ...

Online: 226

Số lượt truy cập trong tháng: 1.390.522

Số lượt truy cập trong năm: 1.390.522