Tin tức cho từ khóa :Đêm hội sắc Xuân

Ngày 01/12, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 718/KH-UBND về việc tổ chức Đêm hội sắc Xuân miền Tây Nghệ An năm 2018 và Công bố di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Lễ Xăng Khan.

Online: 330

Số lượt truy cập trong tháng: 444.004

Số lượt truy cập trong năm: 4.378.984