Tin tức cho từ khóa : Diamond Bay

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa, tính đến đầu năm 2014, trên địa bàn tỉnh có 153 dự án đầu tư về du lịch với tổng vốn đầu tư khoảng 85.314 tỷ đồng.

Online: 430

Số lượt truy cập trong tháng: 1.621.587

Số lượt truy cập trong năm: 12.891.407