Tin tức cho từ khóa : Dự án Cải thiện chất lượng nước

Ngày 20/8, UBND tỉnh ký quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải thiện chất lượng nước tại khu vực Chùa Cầu, thành phố Hội An với tổng mức đầu tư gần 244 tỷ đồng, từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng từ ngân sách Nhà nước.

Online: 458

Số lượt truy cập trong tháng: 3.880.249

Số lượt truy cập trong năm: 25.057.677