Tin tức cho từ khóa : Dự án TOURIST

(TITC) – Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á (Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh) đang tham gia điều phối dự án “Phát triển du lịch bền vững và các chính sách đổi mới trong quản lý tài chính nhằm nâng cao hiệu quả tích cực cho nền du lịch Thái Lan và Việt Nam (TOURIST)” do Quỹ Erasmus+ của Liên ...

Online: 579

Số lượt truy cập trong tháng: 4.244.579

Số lượt truy cập trong năm: 30.069.107