Tin tức cho từ khóa : Du lịch Việt Nam bước đầu mở cửa

(TITC) - Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, hoạt động du lịch dần trải rộng ra các miền Tổ quốc. Ngành Du lịch cùng cả nước bước vào công cuộc khôi phục hoạt động kinh tế và chuẩn bị điều kiện chuyển dần sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Online: 547

Số lượt truy cập trong tháng: 2.557.052

Số lượt truy cập trong năm: 28.381.580