Tin tức cho từ khóa : Hang Mắt Rồng

Để tạo bước đột phá cho Du lịch Nghệ An, hướng tới đưa Nghệ An trở thành một trong những trung tâm du lịch vùng Bắc Trung Bộ, một trong những vấn đề trụ cột cần được triển khai trong thời gian tới là đẩy mạnh phát triển hệ thống sản phẩm du lịch chủ đạo gắn với định vị thị trường.

Online: 362

Số lượt truy cập trong tháng: 6.219

Số lượt truy cập trong năm: 3.941.199