Tin tức cho từ khóa : Hành động vì thiên nhiên

(TITC) - Ngày Môi trường thế giới diễn ra vào ngày 5/6 hàng năm. Vào dịp này hàng năm, Liên Hợp quốc (LHQ) phát động các chương trình, chiến dịch nhằm thúc đẩy nhận thức và hành động vì môi trường trên toàn thế giới. Năm 2020, chủ đề Ngày Môi trường thế giới  được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) lựa chọn là “Hành động vì thiên nhiên” ...

Online: 246

Số lượt truy cập trong tháng: 1.947.718

Số lượt truy cập trong năm: 1.947.718