Tin tức cho từ khóa : KDL hồ Hòa bình

Cuối tháng 8/2021, UBND tỉnh Hòa Bình đã công bố phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu du lịch (KDL) quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2035. Quy hoạch được phê duyệt là công cụ pháp lý, nền tảng đặc biệt quan trọng cho phát triển du lịch vùng hồ Hòa Bình.

Online: 595

Số lượt truy cập trong tháng: 4.303.918

Số lượt truy cập trong năm: 30.128.446