Tin tức cho từ khóa :Kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Những tồn tại liên quan đến phát triển du lịch ở Cà Mau là tình trạng ô nhiễm môi trường, thiếu nhà vệ sinh công cộng, chất lượng dịch vụ còn hạn chế, các sản phẩm hàng hóa lưu niệm thiếu đa dạng... Giá cả nhà nghỉ, khách sạn, dịch vụ ăn uống, sản phẩm hàng hóa phục vụ du khách ở một số điểm du lịch của tỉnh quá ...

Online: 586

Số lượt truy cập trong tháng: 3.306.827

Số lượt truy cập trong năm: 29.131.355