Tin tức cho từ khóa : Kết luận số 170/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

(TITC) - Văn phòng Chính phủ có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 28/4/2020.

Online: 338

Số lượt truy cập trong tháng: 124.397

Số lượt truy cập trong năm: 4.059.377