Tin tức cho từ khóa :Khu di tích Chiến trường Điện Biên Phủ

Khu di tích Chiến trường Điện Biên Phủ gồm 45 di tích thành phần. Đây là một không gian lịch sử và cũng là sản phẩm du lịch nổi bật, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, nhắc nhở người Việt Nam về ký ức hào hùng của chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đồng thời mang lại giá trị ...

Online: 303

Số lượt truy cập trong tháng: 262.154

Số lượt truy cập trong năm: 13.456.748