Tin tức cho từ khóa : Khu di tích Yên Tử

Đoạn đường đất từ chân núi Phật Sơn lên đến chùa Hồ Thiên dài trên 600m vừa hoàn thành việc kè, lát đá, gạch kiên cố.

Bộ VHTTDL đã ban hành Văn bản số 283/BVHTTDL-DSVH ngày 10/02 gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về chủ trương đầu tư xây dựng khu văn hóa nhà Trần kết hợp trường quay phim cổ trang Việt Nam tại Khu di tích Yên Tử.

Online: 400

Số lượt truy cập trong tháng: 1.937.080

Số lượt truy cập trong năm: 13.206.900