Tin tức cho từ khóa : Khu du lịch Kênh Gà-Vân Trình

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức việc lập, thẩm định và trình duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Kênh Gà-Vân Trình theo quy định.    

Online: 240

Số lượt truy cập trong tháng: 1.136.887

Số lượt truy cập trong năm: 1.136.887