Tin tức cho từ khóa : Làng Xanh Ecotourism

Ngày 31-8-2020, tại điểm du lịch Làng Xanh Ecotourism (xã An Khánh, huyện Châu Thành), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn về du lịch cộng đồng, du lịch có trách nhiệm cho các đối tượng quản lý, kinh doanh du lịch huyện Châu Thành.

Online: 280

Số lượt truy cập trong tháng: 139.197

Số lượt truy cập trong năm: 13.333.791