Tin tức cho từ khóa : Lấy ý kiến văn bản

(TITC) - Thực hiện khoản 2 Điều 29 Luật Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia.

Online: 441

Số lượt truy cập trong tháng: 3.047.699

Số lượt truy cập trong năm: 24.225.127