Tin tức cho từ khóa :Lễ Pút – tồng

Lễ Pút – tồng là một nghi lễ cực kỳ linh thiêng chỉ dành cho những người muốn làm thầy cúng của người Dao đỏ ở bản Phja Đén, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng).

Online: 166

Số lượt truy cập trong tháng: 294.704

Số lượt truy cập trong năm: 4.229.684