Tin tức cho từ khóa :Mở cửa bầu trờ

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhất là mạng lưới giao thông, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng và phát triển ngành du lịch. Do đó, bên cạnh chú trọng hoàn thiện hệ thống giao thông đường bộ, khai thác hiệu quả giao thông đường sắt; vài năm trở lại đây, Thanh Hóa đang chú trọng “mở cửa bầu trời” hay đầu tư ...

Online: 382

Số lượt truy cập trong tháng: 1.939.036

Số lượt truy cập trong năm: 13.208.856