Tin tức cho từ khóa :Nghệ thuật điêu khắc

Trải qua những biến động, thay đổi của thời gian, những tác phẩm điêu khắc gỗ có giá trị về đời sống sinh hoạt, lao động - sản xuất, tâm linh - tín ngưỡng của người Cơ Tu vẫn được giữ gìn qua các thế hệ.

Nhiều cổ vật của Việt Nam sẽ có mặt tại triển lãm quốc tế giới thiệu nghệ thuật điêu khắc Ấn Độ giáo và Phật giáo của Đông Nam Á tại Bảo tàng Nghệ thuật New York (Mỹ).
Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, New York (Hoa Kỳ) mượn 20 hiện vật, trong đó có 5 hiện vật là bảo vật quốc gia do Bảo tàng Lịch sử TPHCM quản lý,để trưng bày.

Online: 224

Số lượt truy cập trong tháng: 1.496.546

Số lượt truy cập trong năm: 3.834.341