Tin tức cho từ khóa :Nghị quyết 92/2014/NQ-CP

(TITC) - Ngày 08/12/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 92/2014/NQ-CP về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây là văn bản quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho Ngành tăng trưởng đột phá trong thời gian tiếp theo.

(TITC) - Ngày 08/12/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 92/2014/NQ-CP về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây là văn bản quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho Ngành tăng trưởng đột phá trong thời gian tiếp theo.

Online: 642

Số lượt truy cập trong tháng: 3.550.502

Số lượt truy cập trong năm: 29.375.030