Tin tức cho từ khóa : Nghị quyết số 08

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16-1- 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Bình Dương xác định du lịch là một trong những ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Đồng Nai sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, khách sạn Đại Nam( tỉnh Bình Dương) dừng phối hợp sử dụng cơ sở lưu trú du lịch vào phục vụ cách ly phòng, chống dịch Covid- 19 có thu phí, chấp thuận ...
Sáng ngày 13/6/2017, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Online: 308

Số lượt truy cập trong tháng: 443.840

Số lượt truy cập trong năm: 4.378.820