Tin tức cho từ khóa : Người Đắk Lắk văn minh

Thực hiện Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, tháng 3/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề xuất xây dựng Bộ quy tắc ứng xử “Người Đắk Lắk văn minh - thân thiện - mến khách” gắn với Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Online: 589

Số lượt truy cập trong tháng: 3.262.613

Số lượt truy cập trong năm: 29.087.141