Tin tức cho từ khóa : Nông nghiệp thông minh

Cao Bằng đang có những bước chuyển mình tích cực, song hành nhiệm vụ phát triển kinh tế với việc nâng cao đời sống của người dân, đảm bảo vững chắc chủ quyền quốc gia.

Online: 546

Số lượt truy cập trong tháng: 3.726.074

Số lượt truy cập trong năm: 29.550.602