Tin tức cho từ khóa :Phát động chương trình

Tại Hội nghị trực tuyến bàn các giải pháp khôi phục du lịch sau dịch Covid 19 giữa Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) với Hiệp hội Du lịch các địa phương trên cả nước diễn ra chiều 6/5, VITA đã thống nhất triển khai Chương trình kích cầu du lịch nội địa trên phạm vi toàn quốc, từng bước chuẩn bị cho lữ hành quốc tế để phục ...

Chiều 27/1, tại Hà Nội, nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát động chương trình “Về nguồn - Trải nghiệm cùng di sản văn hóa phi vật thể ở Hà Nội Xuân Ất Mùi”.

Online: 484

Số lượt truy cập trong tháng: 1.450.174

Số lượt truy cập trong năm: 1.450.174