Tin tức cho từ khóa : Phát triển du lịch trách nhiệm và bền vững

Đó là chủ đề của cuộc Hội thảo do UBND tỉnh Quảng Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh phối hợp với Văn phòng Tổ chức Giáo dục, khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) tại Hà Nội, Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức vào sáng 29/9 tại TP. Hội An.

Online: 378

Số lượt truy cập trong tháng: 145.174

Số lượt truy cập trong năm: 13.339.768