Tin tức cho từ khóa : Quy chế phối hợp hỗ trợ khách du lịch

Ngày 08/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1492/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, quyết định này ban hành thay thế quyết định 157/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 và Quyết định 2725/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan chức năng trong ...

Online: 565

Số lượt truy cập trong tháng: 3.884.858

Số lượt truy cập trong năm: 25.062.286