Tin tức cho từ khóa :Quy hoạch chi tiết xây dựng

Ngày 03/8/2009, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2095/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Việt Úc - Hậu Giang, huyện Vị Thủy. Mục tiêu của đồ án là xây dựng một khu du lịch hệ sinh thái tự nhiên rừng ngập nước kết hợp chỉnh trang, xây dựng khu dân cư nhà vườn sinh ...

Online: 402

Số lượt truy cập trong tháng: 144.945

Số lượt truy cập trong năm: 13.339.539