Tin tức cho từ khóa : Ruộng bậc thang Hoàng Sa Phì

(TITC) – Nhằm mục tiêu phát triển du lịch Hà Giang phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của cả nước, ngày 20/8/2014, UBND tỉnh Hà Giang đã có Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Online: 263

Số lượt truy cập trong tháng: 1.620.852

Số lượt truy cập trong năm: 8.079.937