Tin tức cho từ khóa :Sơn La, Phiêng Ban

Năm 2019, xã Phiêng Ban (huyện Bắc Yên) là xã vùng 3 đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Những năm qua, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự tham gia tích cực của người dân, du lịch xã Phiêng Ban có bước phát triển vượt bậc, đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội, ...

Online: 278

Số lượt truy cập trong tháng: 1.223.932

Số lượt truy cập trong năm: 1.223.932