Tin tức cho từ khóa :TCVN 13186:2020

(TITC) – Ngày 30/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3848/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13186:2020 Du lịch MICE – Yêu cầu về địa điểm tổ chức MICE trong khách sạn. 

Online: 230

Số lượt truy cập trong tháng: 1.220.669

Số lượt truy cập trong năm: 12.490.489