Tin tức cho từ khóa :Thành cổ Diên Khánh

Di tích Lịch sử quốc gia Thành cổ Diên Khánh (thuộc địa bàn thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh) sẽ được Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa tiến hành thực hiện dự án trùng tu, tôn tạo trong thời gian 2 năm 2019-2020.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao; UBND huyện Diên Khánh cùng các đơn vị liên quan về việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích Thành cổ Diên Khánh.  
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định đưa Thành cổ Diên Khánh trở thành điểm tham quan du lịch, đồng thời, sẽ di dời tất cả các cơ quan của Nhà nước (cơ quan hành chính, quân sự, trường học) đóng trong nội thành ra khỏi Thành cổ.
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định sẽ di dời các cơ quan hành chính, quân sự, trường học khỏi khu vực bên trong thành cổ Diên Khánh.  

Online: 298

Số lượt truy cập trong tháng: 471.817

Số lượt truy cập trong năm: 4.406.797