Tin tức cho từ khóa :Thông báo giải thể doanh nghiệp

(TITC) - Ngày 27/5/2020, Tổng cục Du lịch đã có Thông báo số 161/TB-TCDL về việc giải thể doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Becker.

Online: 244

Số lượt truy cập trong tháng: 301.592

Số lượt truy cập trong năm: 13.496.186