Tin tức cho từ khóa : Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho rằng lần kích cầu du lịch thứ hai sẽ gặp nhiều thách thức, trong đó có việc mùa du lịch đã qua và cung - cầu yếu.

Online: 186

Số lượt truy cập trong tháng: 1.573.276

Số lượt truy cập trong năm: 3.911.071