Tin tức cho từ khóa :Tuần du lịch Hạ Long 2012

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh Hà Quang Long thừa nhận rằng công tác tuyên truyền, quảng bá Vịnh Hạ Long ra thế giới, nhất là thị trường châu Âu còn nhiều hạn chế.

Online: 95

Số lượt truy cập trong tháng: 1.734.309

Số lượt truy cập trong năm: 1.734.309