Tin tức cho từ khóa : Việt - Thái

Hướng tới Festival Huế 2012 và Năm du lịch Quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ– Huế 2012,   Khách sạn Hương Giang Resort & Spa sẽ  tổ chức chương trình gala ẩm thực Việt – Thái từ ngày 1-4/4/2012.  

Online: 288

Số lượt truy cập trong tháng: 1.131.554

Số lượt truy cập trong năm: 1.131.554