Tin tức cho từ khóa : Ða dạng hóa

Phát huy thế mạnh, tiềm năng về du lịch cộng đồng, sinh thái, homestay, ngành Du lịch quận Cái Răng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tạo liên kết, hợp tác, cung cấp các chuỗi sản phẩm hấp dẫn, thu hút du khách. Qua đó cho thấy Nghị quyết số 03-NQ/QU của Quận ủy Cái Răng về “Phát triển du lịch trên địa bàn quận Cái Răng, giai ...

Online: 169

Số lượt truy cập trong tháng: 1.574.663

Số lượt truy cập trong năm: 1.574.663