Tin tức cho từ khóa : ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

(TITC) - Ngày 02/8/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Online: 436

Số lượt truy cập trong tháng: 3.048.992

Số lượt truy cập trong năm: 24.226.420