Tin tức cho từ khóa : báo cáo thống kê du lịch

(TITC) - Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác thống kê, đảm bảo thông tin trung thực, đầy đủ và chính xác giúp các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá đúng thực tế và khách quan kết quả hoạt động kinh doanh du lịch của tỉnh và hoạch định được các chiến lược, thị trường khách trong thời gian tới, sáng ngày 8/4/2021, tại TP. Vinh, Sở ...

Online: 287

Số lượt truy cập trong tháng: 1.511.877

Số lượt truy cập trong năm: 7.970.962