Tin tức cho từ khóa : bảo tồn

Ngày 21/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”.

Những năm qua, công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa (DSVH) vật thể và phi vật thể luôn được các cấp, ngành ở Hà Giang quan tâm, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tâm linh của cộng đồng và góp phần quảng bá, phục vụ hoạt động du lịch.
Thái Nguyên đang nỗ lực quản lý, đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di sản văn hóa, tạo lợi thế để phát triển du lịch và kinh tế bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân.
Công tác bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thời gian qua được các ngành, địa phương trong tỉnh Bình Thuận thực hiện khá tốt để phục vụ đời sống văn hóa tâm linh, văn hóa tinh thần của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh. Nhiều loại hình di sản văn hóa được khai thác phát huy giá ...
Thời gian qua, công tác bảo tồn các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể luôn được các địa phương quan tâm, đầu tư, bước đầu đã phát huy được giá trị di sản, tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo.
Sau 12 năm được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp (năm 2009), ca trù của Việt Nam đã trở lại mạnh mẽ. Đặc biệt, tại thành phố Hà Nội, nơi được coi là một trong những cái nôi ca trù lớn nhất cả nước, loại hình nghệ thuật này đang ...
Quản lý và bảo vệ Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Chùa Bút Tháp trở thành trung tâm văn hóa, tín ngưỡng của tỉnh Bắc Ninh và vùng phụ cận; bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích trở thành điểm du lịch văn hóa, lịch sử hấp dẫn.
Những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hoà Bình đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức về công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân được nâng lên; ...
Thời gian qua, các cấp, các ngành tỉnh Phú Yên đã có nhiều hoạt động bảo tồn, phát huy di sản văn hóa (DSVH) gắn với phát triển du lịch, góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
Sáng 5-5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định 2615/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Du lịch làng nghề đang được ngành chức năng và du khách quan tâm. Ở Bình Định tuy lĩnh vực này chưa phát triển mạnh nhưng đã bắt đầu góp phần vào việc bảo tồn nghề truyền thống.

Online: 431

Số lượt truy cập trong tháng: 2.987.157

Số lượt truy cập trong năm: 16.937.889