Tin tức cho từ khóa : bảo vệ môi trường sinh thái

Phát triển du lịch và hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường là một trong những yếu tố thành công của tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là hướng đi phù hợp với Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy nhằm phát triển dịch vụ, du lịch theo hướng văn minh, hiện đại, hội nhập khu vực quốc tế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm ...

Online: 308

Số lượt truy cập trong tháng: 625.002

Số lượt truy cập trong năm: 4.559.982