Tin tức cho từ khóa : các khu di tích quốc gia đặc biệt

Thực hiện Công văn số 1030/UBND-VX ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh mở cửa trở lại đón tiếp và phục vụ khách tham quan tại các Khu di tích Quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh từ ngày ...

Online: 196

Số lượt truy cập trong tháng: 257.658

Số lượt truy cập trong năm: 13.452.252