Tin tức cho từ khóa : chia sẻ

Việt Nam đã giúp đỡ nhiều nước khác, ngược lại chúng ta cũng nhận nhiều nguồn lực của các nước khác.

Sự liên kết giữa 3 địa phương Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam được xem là “mô hình điểm” về liên kết phát triển du lịch của cả nước. Đó không chỉ là hiệu quả của công tác quảng bá, xúc tiến mà việc liên kết còn thể hiện trong xây dựng chính sách quản lý, phát ...

Online: 288

Số lượt truy cập trong tháng: 370.737

Số lượt truy cập trong năm: 4.305.717