Tin tức cho từ khóa : chính sách

Đại dịch Covid-19 khởi phát tại Vũ Hán (Trung Quốc) vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020, sau đó lan rộng ra toàn thế giới đã đẩy ngành du lịch, dịch vụ rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng chưa từng có trong lịch sử. Hoạt động du lịch trong từng quốc gia nói riêng và trên phạm vi toàn thế giới đóng băng, doanh thu giảm, tăng trưởng ...

Chiều ngày 21/6, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Phiên họp tháng 6. Các đồng chí: Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng;  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng A Tính; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải đồng chủ trì Phiên họp.
Đây là một trong những nội dung được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 814/CT-TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một ...
(TITC) - Thông tin thống kê giữ vai trò quan trọng trong công tác nghiên cứu, phân tích đánh giá, dự báo, xây dựng chính sách phát triển của mọi ngành, mọi lĩnh vực. Thực tế ở Việt Nam, hình thành hệ thống thông tin thống kê du lịch hiện còn nhiều hạn chế, thông tin chưa đầy đủ, chưa ...
Nhiều năm trở lại đây, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực, chủ động quán triệt, tuyên truyền, triển khai các chính sách, pháp luật về phát triển du lịch, đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các ...
Vào ngày 14/11/2013, Dự án Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội (Dự án EU) tổ chức Hội nghị Chính sách Du lịch có Trách nhiệm tại Đà Nẵng, dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Du lịch.
UBND tỉnh Kiên Giang vừa phê duyệt chủ trương cho lập quy hoạch phát triển Khu du lịch Ba Hòn (Hòn Đất, Hòn Me, Hòn Quéo), tỷ lệ 1/2.000, với quy mô 640 ha.

Online: 496

Số lượt truy cập trong tháng: 3.759.967

Số lượt truy cập trong năm: 24.937.395