Tin tức cho từ khóa : cơ sở dữ liệu

(TITC) – Thống kê nhân lực trong ngành du lịch đang được xác định là một yêu cầu cần thiết và cấp bách để đáp ứng yêu cầu phát triển ngành du lịch và phù hợp với khuyến nghị của Liên hợp quốc về thống kê du lịch.

Online: 405

Số lượt truy cập trong tháng: 1.458.620

Số lượt truy cập trong năm: 1.458.620