Tin tức cho từ khóa : công văn số 483/TCDL-VP

Ngày 18/5/2012, Tổng cục Du lịch có công văn số 483/TCDL-VP đề nghị Giám đốc các doanh nghiệp Lữ hành và Khách sạn cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh du lịch của doanh nghiệp.

Online: 548

Số lượt truy cập trong tháng: 1.371.581

Số lượt truy cập trong năm: 1.371.581