Tin tức cho từ khóa : đặc sắc về du lịch

Đây là mục tiêu xây dựng huyện Tam Đảo thành thị xã Tam Đảo vào năm 2030 theo Đề án phát triển du lịch huyện Tam Đảo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 09/6/2021.

Online: 558

Số lượt truy cập trong tháng: 3.744.253

Số lượt truy cập trong năm: 24.921.681