Tin tức cho từ khóa : dịch vụ trên Vịnh Hạ Long

Ngày 28 - 8, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Tập đoàn Tuần Châu báo cáo Đề án Nâng cao chất lượng quản trị khai thác, dịch vụ trên Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Online: 419

Số lượt truy cập trong tháng: 2.732.181

Số lượt truy cập trong năm: 16.682.913